VIERINGEN IN DE PAROCHIE WILLEBROEK

   

WILLEBROEK | SINT-NIKLAAS 

1ste zondag van de maand

  11 uur: gedachtenisviering voor de overledenen van de voorbije maand

 

2de zondag van de maand

  11 uur: viering met een jeugdig tintje

 

3de zondag van de maand

  11 uur: viering

 

4de zondag van de maand:  ontmoetingszondag

  10.30 uur : nieuwe liederen aanleren

  11 uur: viering gevolgd door aperitief in ‘De Twijg’

 

5de zondag van de maand     

  11 uur: themaviering

 

   

BLAASVELD | SINT-AMANDUS

3de zondag van de maand

  11 uur: gedachtenisviering voor de overledenen van de voorbije maand

 

5de zondag van de maand

 11 uur: viering met aansluitend receptie

 

Elke  andere zondag: 11 uur ofwel eucharistieviering ofwel woord- en communiedienst

 

 

   

HEINDONK | SINT-JAN BAPTIST

Elke zondag: 10 uur: viering (ofwel eucharistieviering ofwel woord- en communiedienst)

 

 

   

TISSELT | SINT-JAN DE DOPER

1ste zaterdag van de maand - geen viering

 

2de zaterdag van de maand 

   18u:  eucharistieviering

 

3de zaterdag van de maand

   18u:  gebedsviering

 

4de zaterdag van de maand 

  18u:  eucharistieviering en gedachtenisviering overledenen voorbije maand

   (indien geen 5de zaterdag)

 

5de zaterdag van de maand 

   18u: eucharistieviering en gedachtenisviering overledenen voorbije maand

 

 

 

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries