NIEUWE REGELING vanaf 1 september 2019

OVERZICHT WEEKENDVIERINGEN vanaf 1 september 2018

 

SINT-AMANDUSKERK BLAASVELD

                               

 

1ste zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

2de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

3de zondag/ even maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTISCHE GEDACHTENISVIERING overledenen voorbije 2 maanden

 
 

3de zondag/ oneven maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

4de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

5de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING met aansluitend aperitief

 

   

SINT-JAN BAPTIST EN AMANDUSKERK HEINDONK

                            

 

1ste zondag/maand

 
 

10 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

2de zondag/maand

 
 

10 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

3de zondag/even maand

 
 

10 u.

 
 

EUCHARISTISCHE GEDACHTENISVIERING overledenen voorbije 2 maanden

 
 

4de zondag/maand

 
 

10 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

5de zondag/maand

 
 

10 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING

 

  

SINT-JAN DE DOPERKERK TISSELT

                     

 

2de zaterdag/maand

 
 

18 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 
 

3de zaterdag/maand

 
 

18 u.

 
 

GEBEDSVIERING OF TAIZE-VIERING

 
 

4de zaterdag/maand

 
 

18 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING **

 
 

5de zaterdag/maand

 
 

18 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING **

 

 

** Elke laatste zaterdag v/d maand EUCHARISTISCHE GEDACHTENISVIERING

  

SINT-NIKLAASKERK WILLEBROEK

                          

 

1ste zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTISCHE GEDACHTENISVIERING overledenen voorbije maand

 
 

2de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING met jeugdig tintje

 
 

3de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING

 
 

4de zondag/maand

 
 

10.30 u.

 
 

ontmoetingszondag - 10.30 u. aanleren nieuwe liederen

 

11 u. EUCHARISTIEVIERING - nadien aperitief in De Twijg

 
 

5de zondag/maand

 
 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

  

Elke zondag (behalve 5de) eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk Willebroek

 

 

 

OVERZICHT KERKELIJKE FEESTDAGEN EN TIJDSGEBONDEN VIERINGEN vanaf 1 september 2018

                                                             

 

Goede Week: woensdag

 

                         Witte Donderdag

 

                         Goede Vrijdag

 

                       

 

                       Stille Zaterdag

 
 

Willebroek

 

Willebroek

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

Willebroek

 
 

19.30 u.

 

19.30 u.

 

15 u.

 

19.30 u.

 

20 u.

 
 

VERZOENINGSVIERING *

 

VIERING VAN HET LAATSTE AVONDMAAL *

 

KRUISWEG *

 

KRUISHULDE *

 

PAASWAKE *

 
 

Pasen

 
 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

11 u.

 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 
 

Ons-Heer-Hemelvaart vooravond     

 

Ons-Heer-Hemelvaart

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 
 

Pinksteren vooravond

 

Pinksteren

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 
 

Maria Tenhemelopneming (15.8)

 
 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

Tisselt

 
 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 

15 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 

GEBEDSVIERING aan grot Tisselt

 
 

Allerheiligen vooravond

 

Allerheiligen (1.11)

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

In elk van de 4 kerken

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 

14 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 

GEBEDSVIERING overledenen voorbije jaar

 
 

Sint-Hubertus (1ste zondag na 2.11)

 
 

Blaasveld

 
 

11 u.

 
 

SINT-HUBERTUSVIERING

 
 

11 november

 
 

Blaasveld

 
 

10 u.

 
 

VREDESVIERING

 
 

Sint-Lucia (zondag voor of na 13.12)

 
 

Heindonk

 
 

10 u.

 
 

SINT-LUCIAVIERING

 
 

Kerstmis vooravond

 

Kerstmis

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Willebroek

 

Blaasveld

 
 

24 u.

 

10 u.

 

10.30 u.

 

11 u.

 
 

KERSTEVOCATIE

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 

 

* Gemeenschappelijke (eucharistie)viering voor parochie Willebroek in de Sint-Niklaaskerk (uitgezonderd Kruisweg)

 

Voor àlle vieringen geldt: als er een priester, diaken of gebedsleideraangeduid en ter beschikking is.

  

 

 TOELICHTING LITURGIESCHEMA

   

-tweemaandelijkse eucharistische gedachtenisvieringen, in Blaasveld en Heindonk, op de derde zondag, in de even maanden

  

21 oktober 2018, 16 december 2018, 17 februari 2019, 21 april 2019, 16 juni 2019, 18 augustus 2019, enz…

  

-tweemaandelijkse gebedsvieringen in Blaasveld op de derde zondag, in de oneven maanden, voorgegaan door Josee Van Essche.

  

16 september 2018, 18 november 2018, 20 januari 2019, 17 maart 2019, 19 mei 2019, 21 juli 2019, enz….

  

-geen gebedsviering in Heindonk, op de derde zondag van de oneven maanden.

    

-maandelijkse eucharistieviering in Tisselt op de vierde en vijfde zaterdag. Eucharistische gedachtenisviering telkens de laatste zaterdag van de maand. Eerste zaterdag : geen viering. Tweede zaterdag : gebedsviering voorgegaan door diaken Mark De Vos. Derde zaterdag : gebedsviering voorgegaan door een gebedsleider van Tisselt, of een Taizé-viering

  

-op de vijfde zondag : gebedsviering in Willebroek-Sint-Niklaas om 11u, eucharistieviering in Heindonk om 10u en in Blaasveld om 11u

  

-Eerste Communie, enkel in Willebroek en in Blaasveld op een zaterdagvoormiddag om 10u00 in de Paastijd.

  

-op Aswoensdag : één gebedsviering om 19u voor heel de parochiegemeenschap.

  

-Goede Week–diensten : alles diensten vinden plaats in Willebroek Sint-Niklaas voor heel de parochie

  

-op Paaszondag (21 april 2019, en volgende jaren) : eucharistieviering in Blaasveld en in Willebroek om 11u (niet in Heindonk en Tisselt) Geen gebedsvieringen.

  

-op Hemelvaart (30 mei 2019, e.v.) : één eucharistieviering om 11u te Willebroek, voor heel de parochie. Gebedsviering in Tisselt op de vooravond en in Blaasveld en Heindonk op de dag zelf, door Mark De Vos.

  

-op Pinksteren, vaste schema van de zondag (8-9 juni 2019 = tweede zaterdag en zondag) : tweede zaterdag in Tisselt ; gebedsviering door diaken Mark De Vos. Eucharistieviering op zondag om 11u in Willebroek en gebedsviering in Heindonk om 10 u, en in Blaasveld om 11u door M. De Vos.

  

-eind juni, dorpsfeest Tisselt : gebedsviering op zondagmorgen

 


-op 15 augustus : eucharistieviering in Willebroek om 11u. Viering aan de grot in Tisselt om 15u. Gebedsdiensten op de gebruikelijke uren in Blaasveld en Heindonk, door Mark De Vos.

 


-op Allerheiligen : één eucharistieviering om 11u in Willebroek, voor heel de parochie.

 

Gebedsviering op de vooravond in Tisselt, en op de dag zelf in Blaasveld en Heindonk, door Mark De Vos. Gebedsvieringen voor de overledenen in alle kerken in de namiddag om 14u.

  

-op 11 november : gebedsviering in Blaasveld om 10u

   

-op Kerstmis : kerstevocatie om middernacht in Tisselt. Eucharistieviering in Willebroek om 10.30 uur, en om 11u in Blaasveld. Gebedsviering in Heindonk door diaken Mark De Vos .

    

Let wel ! Voor alle vieringen, zowel eucharistievieringen als gebedsvieringen geldt : als er een priester, diaken,, of gebedsleider aangeduid en ter beschikking is.

 

 

   

VIERINGEN IN DE PAROCHIE WILLEBROEK

   

WILLEBROEK | SINT-NIKLAAS 

1ste zondag van de maand

  11 uur: gedachtenisviering voor de overledenen van de voorbije maand

 

2de zondag van de maand

  11 uur: viering met een jeugdig tintje

 

3de zondag van de maand

  11 uur: viering

 

4de zondag van de maand:  ontmoetingszondag

  10.30 uur : nieuwe liederen aanleren

  11 uur: viering gevolgd door aperitief in ‘De Twijg’

 

5de zondag van de maand     

  11 uur: themaviering

 

   

BLAASVELD | SINT-AMANDUS

3de zondag van de maand

  11 uur: gedachtenisviering voor de overledenen van de voorbije maand

 

5de zondag van de maand

 11 uur: viering met aansluitend receptie

 

Elke  andere zondag: 11 uur ofwel eucharistieviering ofwel woord- en communiedienst

 

 

   

HEINDONK | SINT-JAN BAPTIST

Elke zondag: 10 uur: viering (ofwel eucharistieviering ofwel woord- en communiedienst)

 

 

   

TISSELT | SINT-JAN DE DOPER

1ste zaterdag van de maand - geen viering

 

2de zaterdag van de maand 

   18u:  eucharistieviering

 

3de zaterdag van de maand

   18u:  gebedsviering

 

4de zaterdag van de maand 

  18u:  eucharistieviering en gedachtenisviering overledenen voorbije maand

   (indien geen 5de zaterdag)

 

5de zaterdag van de maand 

   18u: eucharistieviering en gedachtenisviering overledenen voorbije maand

 

 

 

 

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries