NIEUWE REGELING vanaf 1 september 2019

 

 OVERZICHT KERKELIJKE FEESTDAGEN EN TIJDSGEBONDEN VIERINGEN vanaf 1 september 2018 (mogelijk komen er enkele aanpassingen voor werkjaar 2019-2020)

                                                            

 

Goede Week: woensdag

 

                         Witte Donderdag

 

                         Goede Vrijdag

 

                       

 

                       Stille Zaterdag

 
 

Willebroek

 

Willebroek

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

Willebroek

 
 

19.30 u.

 

19.30 u.

 

15 u.

 

19.30 u.

 

20 u.

 
 

VERZOENINGSVIERING *

 

VIERING VAN HET LAATSTE AVONDMAAL *

 

KRUISWEG *

 

KRUISHULDE *

 

PAASWAKE *

 
 

Pasen

 
 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

11 u.

 

11 u.

 
 

EUCHARISTIEVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 
 

Ons-Heer-Hemelvaart vooravond     

 

Ons-Heer-Hemelvaart

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 
 

Pinksteren vooravond

 

Pinksteren

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 
 

Maria Tenhemelopneming (15.8)

 
 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

Tisselt

 
 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 

15 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 

GEBEDSVIERING aan grot Tisselt

 
 

Allerheiligen vooravond

 

Allerheiligen (1.11)

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Blaasveld

 

Willebroek

 

In elk van de 4 kerken

 
 

18 u.

 

10 u.

 

11 u.

 

11 u.

 

14 u.

 
 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

GEBEDSVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING *

 

GEBEDSVIERING overledenen voorbije jaar

 
 

Sint-Hubertus (1ste zondag na 2.11)

 
 

Blaasveld

 
 

11 u.

 
 

SINT-HUBERTUSVIERING

 
 

11 november

 
 

Blaasveld

 
 

10 u.

 
 

VREDESVIERING

 
 

Sint-Lucia (zondag voor of na 13.12)

 
 

Heindonk

 
 

10 u.

 
 

SINT-LUCIAVIERING

 
 

Kerstmis vooravond

 

Kerstmis

 
 

Tisselt

 

Heindonk

 

Willebroek

 

Blaasveld

 
 

24 u.

 

10 u.

 

10.30 u.

 

11 u.

 
 

KERSTEVOCATIE

 

EUCHARISTIEVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 

EUCHARISTIEVIERING

 

 

* Gemeenschappelijke (eucharistie)viering voor parochie Willebroek in de Sint-Niklaaskerk (uitgezonderd Kruisweg)

 

Voor àlle vieringen geldt: als er een priester, diaken of gebedsleideraangeduid en ter beschikking is.

  

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries